Menu


Om Generalforsamling - Kontingent

Generalforsamling

Generalforsamlingen er Grundejerforeningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. På generalforsamlingen aflægges beretning, godkendes regnskab, budget og kontingent og vælges bestyrelse m.m.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde inden udgangen af januar måned.

2018. Kontingent 1.300 kr. Restancegebyr 100 kr. Indskud 800 kr.
Nyheder

  • General